PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaarOBS Het Rastholt

Tilber 9, 7908 PB Hoogeveen

Telefoon: (0528) 278118

obshetrastholt@bijeen-hoogeveen.nl

 

Overzicht RastholtExcellentie traject Drenthe succesvol afgerond! 

obs Het Rastholt denk durf doe   

 
Een ondernemende school in bedrijf zien? U BENT WELKOM !
Hoe werkt een ondernemende school met een uitdagend aanbod? Klik hier.    

                                                   

Het Rastholt: centrale plek binnen de wijk

Onze openbare basisschool Het Rastholt ligt in de wijk Trasselt. Het Rastholt ligt op een centrale plek binnen de wijk. Alles is gesitueerd in de nabijheid van de kinderopvang, peuterspeelzaal en de bibliotheek. De opvang (8-18 uur) is binnen of om de school geregeld! Voor sportactiviteiten wordt gebruik gemaakt van de nabij gelegen sporthal Trasselt.

Een toekomstgericht onderwijsaanbod!

Memo - Vrijblijvens gesprekOp Het Rastholt willen we de kinderen goed voorbereiden op de samenleving. Hoe de samenleving er dan uit zal zien, kan niemand voorspellen. Wel dat we de kinderen moeten voorbereiden. Aansluiten bij de huidige trends en toerusten met vaardigheden gericht op de 21e eeuw.

Dat betekent een kind opleiden die nadenkt, durft te kiezen en kan handelen. Dat kan alleen wanneer het kind echt wordt gezien en in een fijne, veilige omgeving zijn eigen onderwijskracht mag ontwikkelen. Doen wat je kan!

Kortom: het kind werkt op Het Rastholt actief aan zijn ontwikkeling en denkt oplossingsgericht!

Denk  eerst denken: hoe ga ik het aanpakken? 

Durf   vervolgens afwegen en een keus maken   

Doe   handelen en daarna feedback/ reflectie

 

                                 Sterke basis: goed taal- en rekenonderwijs!

                           21e eeuw: Toekomstgericht onderwijsaanbod voor elk kind!

1. Engels schoolbreed    

Engels voor de groepen 1 t/m 8.

2. Ondernemend leren    

Ondernemen in het     Kinderkooklokaal


3. Mediawijsheid   

Combinatie van werken met boeken, tablets, Chromebooks en de 3D-printers

Programmeren

Mediawijsheid

 

Een sterke basis op taal- en rekenonderwijs met de focus op 3 onderwijskundige elementen. Uitgaande van dat het kind moet 'leren leren' past dit onderwijspakket perfect bij onze visie! Het kind is actief; denkt na, durft te handelen en maakt een keuze. Vervolgens feedback op het gedane!