PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaarOBS Het Rastholt

Tilber 9, 7908 PB Hoogeveen

Telefoon: (0528) 278118

obshetrastholt@bijeen-hoogeveen.nl

Overblijven, Kinderopvang, Buitenschoolse opvang en Peuterspeelzaal in eigen vertrouwde omgeving

Overblijven op Het Rastholt

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kan uw kind overblijven op school.Uw kind kan op één of meerdere dagen vast overblijven. Daarnaast is het mogelijk om af en toe over te blijven. Het overblijven kost € 2,- per keer. U kunt ook een kaart kopen voor € 16,-. Hiervoor kan uw kind 10 keer overblijven. Het overblijven wordt door ouders georganiseerd. Zij hebben tussen de middag de verantwoordelijkheid voor de overblijvende kinderen en ontvangen hiervoor een vergoeding. Deze ouders zijn hiervoor geschoold. Er wordt gezamenlijk gegeten. Hierna is er voor de kinderen gelegenheid om onder toezicht te knutselen, binnen of buiten te spelen. Op school is een overblijfreglement aanwezig. U kunt het overblijven digitaal melden van overblijven via het volgende adres: rastholtoverblijf@gmail.com

OVERBLIJFREGLEMENT Obs Het Rastholt

Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal De Buitelbam bevindt zich in de wijk De Weide is gehuisvest in OBS 't Rastholt. De leidsters hebben een vaste groep. De leidster wordt geassisteerd door een tweede leidster of vrijwilligster. De Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen (SPSH) wil kinderen in de leeftijd van ± 2,5 tot 4 jaar de gelegenheid bieden om in een voor hen veilige en vertrouwde omgeving te spelen, zich te ontwikkelen en leeftijdsgenootjes te ontmoeten onder begeleiding van een deskundige leidster.

Buitenschoolse opvang

Na schooltijd bestaat de mogelijkheid om kinderen onder te brengen bij de BSO (Buiten Schoolse Opvang.) Onze school werkt samen met Prokino. De kinderen worden na schooltijd opgevangen door geschoolde leidsters. De kinderen die gebruik maken van de BSO, kunnen in een vertrouwde omgeving blijven. De BSO is op loopafstand van onze school!