PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaarOBS Het Rastholt

Tilber 9, 7908 PB Hoogeveen

Telefoon: (0528) 278118

obshetrastholt@bijeen-hoogeveen.nl

Verkeerouders van Het Rastholt

De verkeersouders van het Rastholt zijn Sanne van Schoonhoven en  Marirska van Oeveren.

  

Zij werken aan een verkeersveilige schoolomgeving voor kinderen. Zij zetten verkeersveiligheid hoog op de agenda, helpen bij de uitvoering van activiteiten en vragen aandacht voor verkeersveiligheid.

Verkeerseducatie is opgenomen in het lesprogramma, verder worden elk jaar diverse verkeersactiviteiten georganiseerd voor alle groepen, afgestemd op de leeftijd van de kinderen.

De verkeersouders verzorgen de informatie richting de school, ouders (nieuwsbrief) en kinderen,  tevens zijn zij aanspreekpunt voor allerlei zaken op het gebied van verkeer.

De verkeersactiviteiten die worden georganiseerd voldoen aan de kwaliteitsnormen die worden gecontroleerd door de provincie en Veilig Verkeer Nederland (VVN). De samenwerking tussen deze instanties en de verkeersouders is dan ook groot.

Sinds 2007 is Het Rastholt in het bezit van Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL). Om de 3 jaar wordt de school gekeurd of aan alle criteria wordt voldaan.

Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Belangrijk hierbij zijn de verkeerslessen op scholen, de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. Scholen die in het bezit zijn van het Label laten zien dat zij verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun schoolbeleid. Om het label te verdienen, moet een school voldoen aan een aantal criteria, hieronder genoemd.

 Criteria voor het DVL

 1. Op de school wordt bij voorkeur gewerkt met een actuele verkeersmethode, zodat de doorgaande lijn in de leerstof gewaarborgd is.

 2. In elke groep worden praktische oefeningen gedaan, zoals lopen op de stoep, oversteken en fietsvaardigheidsoefeningen, en wordt elk jaar in elke groep een extra praktijk project uitgevoerd.

 3. Er is sprake van betrokkenheid van de ouders bij het verkeersonderwijs; zo is er bijvoorbeeld een verkeersouder op de school die het team kan ondersteunen bij praktische oefeningen.

 4. De schoolomgeving is verkeersveilig.

 5. Verkeerseducatie is opgenomen in het schoolplan.

 6. De school heeft een activiteitenjaarplan waarin de praktische oefeningen en projecten zijn opgenomen.

   

  Via de nieuwsbrieven zullen de verkeersouders aandacht blijven vragen voor verkeer rondom de school.

  Hieronder tips om veilig, voor uw kinderen, deel te nemen in het verkeer:

 • Maak uw kinderen goed wegwijs in het verkeer. Een goede begeleiding door u als ouders en heel veel samen oefenen in het verkeer is noodzakelijk.

 • Als u onderweg bent met uw kind praat dan over wat u ziet en over wat er gebeurd in het verkeer.

 • Neem de tijd om uw kind de begrenzing van de speelruimte aan te wijzen; stoeprand betekent STOP!

 • Ziet u kinderen? Pas dan op! Pas uw snelheid aan bij de scholen, speelplaatsen in woonwijken.

 • Wees alert op plotseling overstekende kinderen en op kinderen die slingeren met de fiets.

 • Wees u er op alle momenten van bewust dat u door uw kinderen in de gaten wordt gehouden. Geef daarom altijd het goede voorbeeld.

 • Blijf consequent de afspraken herhalen! In het verkeer is het nakomen van afspraken van levensbelang voor uw kind.

 • Voorkom ongewenste situaties bij de school en breng de kinderen lopend of fietsend.

 • Zijn er te weinig parkeerplaatsen, parkeer dan in een andere straat en loop met uw kind(eren) het laatste stukje.

 • Laat uw kind altijd aan de kant van de stoep uitstappen, een geopende portier aan de straatkant kan een fietser raken. En als ze hun klasgenootjes zien, rennen ze meestal zonder uit te kijken de straat over.

 • Houdt de ingang van het schoolplein vrij, zodat kinderen, die op de fiets naar school komen, vrij toegang hebben tot de ingang.

 • Doe een handeling in het verkeer eerst voor en vertel erbij wat u doet en waarom.

 • Leg uw kind op verschillende plaatsen uit hoe het veilig moet oversteken.

 • Vertel uw kind iets over de ervaring in het verkeer, toon hiervoor dan belangstelling.

 • Het aan te raden om de kinderen fel gekleurde kleding aan te trekken. Een fel rode jas valt meer op dan een jas met pastelkleur. Vooral tijdens bijvoorbeeld mist.

 • Zorg dat alle lampen op de fiets werken.