PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaarOBS Het Rastholt

Tilber 9, 7908 PB Hoogeveen

Telefoon: (0528) 278118

obshetrastholt@bijeen-hoogeveen.nl

Mediawijsheid

Op Het Rastholt richten we ons onderwijs effectief in. Voor ons is de inzet van computers, IPADS en tablets daarbij een goed hulpmiddel. Daarnaast is het toekomstgericht! Vanuit 3Dkanjers wordt volop gewerkt met de 3Dprinter!

 

Snappet

Voor de groepen 4 t/m 7 gebruiken we tablets voor het rekenonderwijs op het gebied van automatiseren. Het werkboek wordt nog steeds gebruikt.

Automatiseren gaat om het snel kunnen uitrekenen van sommen. Dus snel een uitkomst kunnen noteren. Dat lukt nog beter op een tablet. Alle leerlingen kunnen dan snellerlaten zien wat ze kunnen. Geen beperking in het schriftelijk noteren van de som. Daarnaast heeft de leerkracht gelijk op de computer staan hoe het is gemaakt. De leerling kan gelijk gerichte feedback krijgen. Snappet leidt tot verbeterd leerresultaat en beter inzicht en overzicht in de klas.

 

Laptop en IPAD

Elke groep heeft 3 x een laptop in de groep en daarnaast een IPAD. Achter in de groep is een vaste plek voor het computeronderwijs.

 

ICT en de plusgroep

Het Rastholt, Kienholt en Schuthoek hebben een plusgroep. Daarin werken leerlingen uit de groepen 7 van deze scholen samen op 1 locatie Het Rastholt. Zij krijgen dan Excel lessen van de ICT-er.