PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaarOBS Het Rastholt

Tilber 9, 7908 PB Hoogeveen

Telefoon: (0528) 278118

obshetrastholt@bijeen-hoogeveen.nl

Mediawijsheid

Op Het Rastholt richten we ons onderwijs effectief in. Voor ons is de inzet van Chromebooks, Laptops, Ipads en tablets daarbij een goed hulpmiddel. Daarnaast is het toekomstgericht! Vanuit 3Dkanjers wordt volop gewerkt met twee 3D-printers!

Snappet

Voor de groepen 4 t/m 6 gebruiken we tablets voor het rekenonderwijs op het gebied van automatiseren. In groep 7 en 8 worden deze lessen op de Chromebook gemaakt. Het werkboek wordt nog steeds gebruikt.

Bij automatiseren gaat om het snel kunnen uitrekenen van sommen. Dus snel een uitkomst kunnen noteren. Dat lukt nog beter op een tablet. Alle leerlingen kunnen dan sneller laten zien wat ze kunnen. Geen beperking in het schriftelijk noteren van de som. Daarnaast heeft de leerkracht gelijk op de computer staan hoe het is gemaakt. De leerling kan gelijk gerichte feedback krijgen. 

Chromebooks, laptops en Ipads

Elke groep heeft de beschikking over verschillende devices: Chrombooks, laptops en Ipads. Er is achter in elke groep een vaste plek voor deze devices, maar de leerlingen mogen er ook mee aan hun eigen tafel of in de onderwijstuin werken.  

De Plusgroep

Het Rastholt, Kienholt en Schuthoek hebben een plusgroep. Daarin werken leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 van deze scholen samen op 1 locatie: Het Rastholt. Zij krijgen daar verschillende lessen, waarbij de nadruk wordt gelegd op uitdaging, verdieping en het 'leren' leren.