PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaarOBS Het Rastholt

Tilber 9, 7908 PB Hoogeveen

Telefoon: (0528) 278118

obshetrastholt@bijeen-hoogeveen.nl

Meesterlijk Ondernemen In Drenthe

In drie weken gezond! Klik hier om een duidelijk beeld te krijgen! 

 


In 2007 zijn 5 scholen in Drenthe gestart met ondernemend leren. Het Rastholt was een van die vijf scholen. Met Meesterlijk Ondernemen ontwikkelen we basisvaardigheden, ondernemend talent en innoveren we voor de toekomst. In samenwerking met ondernemers ontwikkelen we bij de leerlingen meesterlijk ondernemen. Er worden meesterproeven uitgevoerd op het terrein van de basisvaardigheden ondernemend gedrag en innovatief denken. De accenten leggen we op rekenen, mediawijsheid en engels.

We laten leerlingen communiceren over hun bedrijf, zoeken de plaatselijke en provinciale pers, vermelden de activiteiten op de website en werken op verzoek mee aan landelijke publicaties.

Wat hebben ze ervan opgestoken?

Rekenen:
Door het ondernemen wordt rekenen opeens heel belangrijk. Even iets vergeten, of een komma verkeerd, betekent het verschil tussen opbrengst of verlies. Door het ondernemend leren worden leerlingen geprikkeld om te willen rekenen en de vaardigheden toe te passen. Als eigenaren worden ze bijzonder betrokken bij het leerproces. Er wordt zo meer tijd besteed aan het rekenen en een hogere kwaliteit nagestreefd.

Engels:
Leerlingen zijn in staat om met hun kennis van de Engelse taal en cultuur, vorm te geven aan het organiseren van een High Tea.

Mediawijsheid:
Wie als ondernemer iets produceert, wil dit bekend maken aan zijn doelgroep. Daar hoort een communicatie strategie bij. De leerlingen ontwikkelen een strategie die zorgt voor voldoende bekendheid van hun onderneming.

Groep 7 en 8 trekken de kar van het ondernemend leren. De andere groepen worden erbij betrokken waar dit mogelijk is. Overdracht is belangrijk.